KUUSAMON MAAKAIVIN KY


Toimintamme rungon muodostavat urakalla tai aikatyönä suoritettavat:

MAANRAKENNUS- JA LOUHINTATYÖT

  • pohjankaivut
  • vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen
  • tienrakentaminen
  • ympäristörakentaminen
  • metsäteiden rakentaminen ja kunnostaminen

ERITYISOSAAMISEMME

  • rinne- ja hissirakentaminen
  • vedenottamoiden rakentaminen
  • jätevedenpumppaamoiden rakentaminen
  • metsäteiden rakentaminen ja kunnostaminen

60 VUOTTA AMMATTITAITOISTA MAANRAKENTAMISTA

Lue lisää